ยินดีต้อนรับสู่ แผนกที่พักบุคลากรและนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำดับหัวข้อ

ลำดับหัวข้อ

ลำดับหัวข้อ
ข้อมูลหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หอพักชายหอพักหญิง


ข้อมูลหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หอพักโสด


หอพักครอบครัวข้อมูลสถิติ หอพักนักศึกษา


จำนวนห้องพัก

461
ห้อง

จำนวนห้องที่มีคนพัก

354
ห้อง

จำนวนห้องพักปิดปรับปรุง

0
ห้อง

จำนวนห้องพักปิดใช้งาน

15
ห้อง


จำนวนคนพัก

648
คน

แยกเป็นชาย

150
คน

แยกเป็นหญิง

501
คน

แยกเป็นต่างชาติ

150
คน