ยินดีต้อนรับสู่ แผนกที่พักบุคลากรและนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำดับหัวข้อ

ลำดับหัวข้อ

ลำดับหัวข้อ
ข้อมูลหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หอพักชายหอพักหญิง


ข้อมูลหอพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หอพักโสด


หอพักครอบครัวข้อมูลสถิติ หอพักนักศึกษา


จำนวนห้องพัก

379
ห้อง

จำนวนห้องที่มีคนพัก

132
ห้อง

จำนวนห้องพักปิดปรับปรุง

0
ห้อง

จำนวนห้องพักปิดใช้งาน

57
ห้อง


จำนวนคนพัก

274
คน

แยกเป็นชาย

46
คน

แยกเป็นหญิง

228
คน

แยกเป็นต่างชาติ

6
คน