ยินดีต้อนรับสู่ แผนกผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชภัฏ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“น้ำดื่มราชภัฏ” เมื่อพูดถึงน้ำดื่มบริสุทธิ์จากธรรมชาติ “น้ำดื่มราชภัฏ”ถือเป็นน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน ใสสะอาด รสชาติดี ไม่มีสีไม่มีกลิ่น ผลิตจากต้นกำเนิดแหล่งน้ำใต้ผิวดิน ที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และแร่ธาตุ ผ่านกระบวนการกรองด้วยระบบรีเวอร์ออสโมซิส

ผลิตภัณฑ์ของเรา


นำดื่มแบบถัง

ปริมาตรสุทธิ 20 ลิตร
น้ำดื่มชนิดลัง( 1 ลัง / 20 ขวด)

ปริมาตรสุทธิ ขวดละ 950 cc
น้ำดื่มชนิดแพ็ค ขวดขนาด 250 มล.

ปริมาตรสุทธิ 250 มล.
น้ำดื่มชนิดแพ็ค ขวดขนาด 350 มล.

ปริมาตรสุทธิ 350 มล.


ลำดับหัวข้อ

ลำดับหัวข้อ

ลำดับหัวข้อ

รูปภาพกิจกรรม