ติดต่อเรา
ชื่อหน่วยงาน : สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
ที่อยู่ : 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5377-6267
อีเมล : otim-2022@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://otim.crru.ac.th/
ID Line : เพิ่มเพื่อน