pmo_crru@gmail.com
053-776000 ต่อ 1345


แผนกบริการถ่ายภาพ
สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขรูปทำบัตรใหม่(อัพโหลดรูปใหม่)

รายละเอียด

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขรูปทำบัตรใหม่  ทำการอัพโหลดภาพใหม่ไม่เกินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564ประกาศเมื่อ
16 พฤศจิกายน 2564