ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว
พนักงานดีเด่นที่ปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและมีความขยันหมั่นเพียร ประจำ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน

รายละเอียด

สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
        ขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่นที่ปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและมีความขยันหมั่นเพียร ประจำ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายนประกาศเมื่อ
27 กรกฎาคม 2566