OTIM SERVICES
แผนกที่พักบุคลากรและนักศึกษา

แผนกบริการถ่ายภาพ

แผนกผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชภัฏ

แผนกสปอร์ตคอมเพล็กซ์ (CRRU Sport Complex)

แผนกจัดประชุมและสัมมนา

แผนกบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนกบริการโรงแรมราชภัฏอินน์

แผนกการเช่าและพื้นที่จัดกิจกรรมให้เช่า

OTIM NEWS


ลำดับหัวข้อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 2024-02-27 8 views
2 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกองพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ 2024-02-23 29 views
3 ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
วันที่ 2023-11-22 229 views
4 ประกาศสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานประจำ
วันที่ 2023-10-05 157 views
5 ประกาศสำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
วันที่ 2023-10-02 201 views
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
วันที่ 2023-09-26 190 views
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่ง ผู้ดูแลหอพักนักศึกษา-ชาย จำนวน ๑ อัตรา
วันที่ 2023-09-26 192 views
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่ง ผู้ดูแลหอพักนักศึกษา-หญิง จำนวน ๑ อัตรา
วันที่ 2023-09-26 197 views
9 บริการน้ำดื่มตราราชภัฏ
วันที่ 2023-09-15 240 views
10 บริการรับสร้างแบรนด์น้ำดื่มของคุณ
วันที่ 2023-09-15 189 views
Views All

OTIM GALLERY


ศูนย์อาหาร (Food Center)

502 Views | 2021-09-03

50 ปี๋ ฮ่วมใจ๋ นุ่งคัวไทย ลายดอกบัวน้อย ชุดอัตลักษณ์อนุสรณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

122 Views | 2023-09-29

ร้านวิทยาลัยครู วค.16

69 Views | 2024-01-20

รับชุดสูทนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

77 Views | 2024-01-20